Hướng dẫn tạo tài khoản Mi

  • Download phần mềm “Mi Home” trên AppStore hoặc CHPlay
  • Sau khi tải về thành công bạn chọn mục Mainland China bên trên góc phải màn hinh và tiếp bạn chọn Password
  • Sau đó bạn chọn Sign up để bắt đầu quá trình đăng kí mới một tài khoản Mi
  • Bạn có thể đăng ký một tài khoản bằng số điện thoại hoặc email. Bài hướng dẫn này tôi hướng dẫn bạn đăng ký bằng số điện thoại

Untitled-2

  • Bạn nhập số điện thoại bạn đang dùng và bỏ số ” 0 ” vào mục +84 và nhập một mã bất bì ngày bên cạnh vào ô bên cạnh
  • Khi bận nhập xong bạn bấm ” Create Mi Account
  • Lúc này sẽ gửi một mã code về số điện thoại bạn đăng ký. Bạn nhập mã code vào ô ” Enter verification code ” và bấm ” Next
  • Bạn nhập mật khẩu bạn muốn đặt vào ô ” Enter pasword” và nhập lại mật khẩu bên trên vào ô ” Re-enter pasword” và bấm ” Submit ” để hoàn thành quá trình đăng ký

Untitled-3

  • Khi bạn đăng ký thành công thì màn hinh chính của app Mi home sẽ hiện lên
  • Khi màn hình chính đăng ký thành công bạn có thể thêm các thiết bị thông minh để cài đặt và kết nối để sử dụng
Bài viết có liên quan
Back To Top