Hướng Dẫn Up FW Tiếng Anh Cho Yi Car Bản 1296p

Hướng Dẫn Up FW Tiếng Anh Cho Yi Car Bản 1296p

  • Download và giải nén file này về máy tính
  • Cắm thẻ nhớ mới vào trong Camera để thẻ nhớ nhận thêm thư mục Yi Car. Sau đó copy 3 file có tên SN.txt, AAA222CCC.txt, engmode vào thẻ nhớ ( chú ý trước khi copy vào thì mở file SN lên thay đổi ) đang viết tiếp
  • Cắm thẻ nhớ vào Camera, khi đó Camera sẽ chuyển sang bản US
  • Cắm lại thẻ nhớ vào máy tính và format thẻ, sau đó copy file FWCARC10.bin vào thẻ nhớ
  • Cắm thẻ vào Camera đợi một lúc ngôn ngữ sẽ chuyển sang tiếng Anh

Lưu ý : Không thể làm cách trên với Yi Car bản 1080p

Bài viết có liên quan
Back To Top