Hướng Dẫn Cài Đặt Router Gen 4 & Gen 4c & 3 pro

  • Đầu tiên vào phần WiFi của máy tính và chọn tên WiFi của Router phát ra. (Wifi phát ra hiện không có mật khẩu)

a

  • Tiếp tục bạn vào trình duyệt Google hoặc CocCoc bạn gõ : 192.168.31.1

b

  • Bấm vào ô như hình sau

c

d

  • Đến bước này bạn đặt tên và mật khẩu wifi bạn muốn cài đặt cho router.

e

  • Bấm tiếp vào ô như hình, đợi 1 lúc là đã hoàn thành việc cài đặt cho Router

fg

Như vậy, sau khi đợi cài đặt router xong bạn có thể vào wifi để kết nối lại wifi bạn vừa đặt để sử dụng.

Bài viết có liên quan
Back To Top