Hướng dẫn cài đặt cục phát Wifi MF885 & MF855

  • Đầu tiên vào phần WiFi của điện thoại và chọn tên WiFi của cục phát MF885 & MF855 phát ra. (Wifi và mật khẩu có ghi ngay trên cục phát, mặc định theo nhà sản xuất đặt)
  • Tiếp tục bạn vào trình duyệt Google hoặc CocCoc bạn gõ : 192.168.21.1 và nhập password là: “ZIMIFI
  • Bạn ấn vào “Sign In” để đăng nhập vào trang quản trị

a

  • Tiếp tục bạn ấn vào Skip như hình dưới
  • Bạn chọn mục “Wireless” rồi chọn “Wireless Security Settings
  • Ở mục “Wireless Security Settings” bạn có thể đổi lại tên và mật khẩu mặc định sang tên và mật khẩu ý muốn của mình
  • Sau khi đổi tên và mật khẩu bạn chọn “Save” để lưu lại cài đặt

Untitled-3

  • Sau khì lưu lại bạn ra ngoài đăng nhập vào tên và mật khẩu bạn vừa đổi để sử dụng.
Bài viết có liên quan
Back To Top
Điện thoại
close